Publicitat Google

dijous, 17 de novembre de 2011

Com dues gotes d'aiguaQuan neix, la gota encara no sap que d'aquí a dos segons s'esclafarà contra la pica de la cuina. Il.lusionada, llisca per l'últim revolt de la cantonada i treu el cap per la desembocadura de l'aixeta. La llum dels fluorescents l'enlluerna.  Se sent com la passatgera de tren que, després d'haver concentrat la mirada en un llarg túnel, surt finalment a cel obert. Encuriosida, s'atura al bec de l'aixeta.
La inèrcia fa que trontolli i que, després d'un lleu balanceig, caigui al buit. Durant els primers mil.límetres d'aquesta trajectòria -iniciada amb més esperança que no pas convenciment-, l'envaeix el vertigen. Volar l'estimula tant com passar desapercebuda. En efecte, la seva presència no modifica l'ordre d'una cuina que, tot i l'esforç del decorador per convertir-la en l'expressió de la família que la fa servir, encara s'assembla massa a la fotografia del catàleg que la va inspirar. A banda dels mobles i dels acabats, prevalen alguns detalls no previstos en el projecte inicial: l'olor d'un caldo acabat de fer i, aferrats a la porta de la nevera, imants de la família Simpson que subjecten el menú de l'escola d'un nen que, tot just ara, mentre la gota descobreix el plaer de llançar-se al buit, s'ennuega al menjador del col.legi amb un os de pollastre. La distància entre l'aixeta i la pica és d'un pam i mig, un trajecte tan curt com l'estona que la gota trigarà a recórre'l. No perd el temps: filtra la llum dels fluorecents i reflecteix l'efera del rellotge, que assisteix a un nou encreuament, històric, de les busques. Comparat amb quan encara formava part d'un corrent, el present li sembla fascinant. A primer cop d'ull potser no se li nota, però si augmentéssim la imatge de la gota, si l'aturéssim i la reproduíssim en tres dimensions i li donéssim moviment ( un moviment virtual, s'entén, estructurat sobre una hipòtesi seqüencial a escala ampliada i per ordinador), hi detectaríem el batec gairabé imperceptible d'una emoció basada, d'una banda, en la inconsciència del perill que suposa la caiguda i, de l'altra, en la manca d'informació sobre el propi entorn. La cadència, per exemple: una gota cada tant, sempre el mateix tant, com en una cursa ciclista contra rellotge. O descobrir que el fet que una aixeta no tanqui bé o que, a causa de l'erosió de la junta, degotegi pot canviar-li la vida i provocar que, un cop convertida en gota, aquell trajecte, banal en aparença, es transformi en privilegi. Com una frontera, la part alta de la pica marca l'últim tram. l'horitzó és a tocar. A mesura que cau, la gota augmenta de pes, de volum i de tensió interna. Li costa mantenir una forma esfèrica. La inèrcia li tiba la pell. Tant, que li agradaria ser de mercuri. El paisatge s'enfosqueix. Des d'un punt de vista humà, tot passa molt de pressa. Per la gota, en canvi, aquesta estona conté part de la vellesa i tota la maduresa. El temps necessari per oblidar el que ha viscut més recentment i recordar només els primers temps de vida: per reconèixe's en la gota que, amb més atreviment que no pas ella, comença a treure el cap per la mateixa aixeta. S'assemblen com dues gotes d'aigua, comprova. I li fa la impressió que haver vist aquella filla (o germana), justifica haver viscut un viatge que s'acaba com estava previst: xof. La gota esclata i s'escampa en mil bocins que, indiferents al tacte d'acer inoxidable de la pica, tornen a reunir-se, no pas en forma de gota sinó d'esquitx, no-res, un fil escarransit que, després de salvar l'escull de restes d'oli de gira-sol, s'escola-bolp-aspirat pel forat.

Sergi Pàmies


----------

Como dos gotas de agua

Cuando nace, la gota todavía no sabe que dentro de dos segundos se aplastará contra la pica de la cocina. Ilusionada, resbala por la última curva de la cañería y saca la cabeza por la desembocadura del grifo. La luz de los fluorescentes la deslumbra. Se siente como la pasajera del tren que, después de haber concentrado la mirada en un largo túnel, sale finalmente a cielo abierto. Llena de curiosidad, se detiene en la boca del grifo. La inercia hace que se tambalee y que, después de un leve balanceo, caiga al vacío. Durante los primeros milímetros de esta trayectoria – iniciada con más esperanza que no convencimiento- la invade el vértigo. Volar la estimula tanto como pasar desapercibida. En efecto, su presencia no modifica el orden de una cocina que, a pesar del esfuerzo del decorador por convertirla en la expresión de la familia que se sirve de ella, todavía se parece demasiado a la fotografía del catálogo que la inspiró. A parte de los muebles y de los acabados, prevalecen algunos detalles no previstos en el proyecto inicial: el olor de un caldo recién hecho y, aferrados a la puerta de la nevera, imanes de la familia Simpson que sujetan el menú de la escuela de un niño que, justo ahora, mientras la gota descubre el placer de lanzarse al vacío, se atraganta en el comedor del colegio con un hueso de pollo. La distancia entre el grifo y la pica es de un palmo y medio, un trayecto tan corto como el rato que la gota tardará en recorrerlo. No pierde el tiempo: filtra la luz de los fluorescentes y refleja la esfera del reloj, que asiste a un nuevo cruce, histórico, de las saetas. Comparado con cuando todavía formaba parte de una corriente, el presente le parece fascinante. A primera vista puede que no se le note, pero si aumentáramos la imagen de la gota, si la paráramos y la reprodujésemos en tres dimensiones y le diéramos movimiento (un movimiento virtual, se entiende, estructurado sobre una hipótesis secuencial a escala ampliada y por ordenador), detectaríamos el latido casi imperceptible de una emoción basada, por una parte, en la inconsciencia del peligro que supone la caída y, por otra, en la falta de información sobre el propio entorno. La cadencia, por ejemplo: una gota cada tanto, siempre el mismo tanto, como en una carrera ciclista contrarreloj. O el descubrir que el hecho de que un grifo no cierre bien o que, a causa de la erosión de la junta, gotee, pueda cambiarle la vida y provocar que, una vez convertida en gota, aquel trayecto, banal en apariencia, se transforme en privilegio. Como una frontera, la parte alta de la pica marca el último tramo. El horizonte, inmediato. A medida que cae, la gota aumenta de peso, de volumen y de tensión interna. Le cuesta mantener una forma esférica. La inercia le estira la piel. Tanto, que le gustaría ser de mercurio. El paisaje se oscurece. Desde un punto de vista humano, todo pasa muy deprisa. Para la gota, en cambio, este rato contiene parte de la vejez y toda la madurez. El tiempo necesario para olvidar lo que ha vivido más recientemente y recordar sólo los primeros tiempos de la vida: para reconocerse en la gota que, con más atrevimiento que ella, empieza a sacar la cabeza por el mismo grifo. Se parecen como dos gotas de agua, comprueba. Y tiene la impresión de que el haber visto a aquella hija (o hermana), justifica haber vivido un viaje que se acaba tal y como estaba previsto: chof. La gota estalla y se esparce en mil pedazos que, indiferentes al tacto de acero inoxidable de la pica, vuelven a reunirse, ya no en forma de gota sino de salpicadura, nada, un hilo raquítico que, después de esquivar el escollo de restos de aceite de girasol, se cuela-blop-aspirado por el agujero.

Sergi Pàmies